อนุทิน #8182

เทอมนี้ลองสอนปฏิบัติการโดยเร้าเด็กด้วยการนำรูปแบบการทดลองที่หลากหลายในประเด็นหัวข้อเดียวกัน...เด็กๆ เขาสนใจ..เป็นการขยายกรอบความคิดให้กับเด็ก

เขียน:

ความเห็น (0)