อนุทิน 8179 - กวิน

กวิน


 
อธิบายภาพ
ภาพนี้เป็นภาพที่อยู่หน้าโรงมหรสพทางวิญญาณที่สวนโมกขพลาราม อ.ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี ซึ่งอาจารย์พุทธทาส ภิกขุได้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อสอนธรรมะ โดยภาพนี้จะหมายถึงพระพุทธเจ้าทรงแจกดวงตาหรือธรรรมะ แต่มีผู้สนใจมาศึกษาและปฏิบัติเพียงเล็กน้อยเท่านั้น นอกนั้นจะไม่สนใจหรือวิ่งหนีกันเสียหมด(ไม่มีดวงตา) ซึ่งแม้ปัจจุบันก็เป็นเช่นนั้นคือผู้สนใจค้นหาความจริงหรือ สนใจธรรมะนั้นมีน้อย ส่วนใหญ่จะไปสนใจความสนุกสนานรื่นเริงเสียหมด แล้วก็ต้องมาเดือดร้อนกันในภายหลัง เพราะทุกสิ่งในโลกมันเป็นของคู่ เมื่อมีสุขสนุกสนาน มันก็ต้องมีทุกข์ตรมติดตามมาด้วยเสมอ จึงขอให้ทุกคนสนใจที่จะนำธรรมะมาศึกษาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนเองและสังคมกันต่อไป.

เขียน 27 May 2008 @ 09:49 ()


ความเห็น (0)