อนุทิน #81771

Bookmark: พจนานุกรมศัพท์วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี

http://www.mtec.or.th/th/research/mstdict

พจนานุกรมศัพท์วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี (อังกฤษ-ไทย) ประกอบด้วยคำศัพท์ ศัพท์บัญญัติ ภาพ วิดีโอคลิป และบทความให้ดาวน์โหลดจำนวนมาก

Tags:

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)