อนุทิน 81590 - ดวงเด่น

ดวงเด่น
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Bookmark: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ(International Labour Organiazation)

http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/papers/1990/dp19/index.htm

องค์การระหว่างประเทศที่มีหน้าที่ดูแลมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ

Tags:

เขียน 05 Dec 2006 @ 20:31 ()


ความเห็น (0)