อนุทิน 81505 - อุทัย อาวรณ์

Bookmark: จิตวิวัฒน์

http://www.jitwiwat.org/

มนุษย์จำต้องมีจิตขนาดใหญ่ เพื่อที่จะบรรจุความเมตตาความกรุณาอันไม่มีที่ประมาณไว้ได้ เราสามารถบ่มเพาะและฟูมฟักดูแลจิตให้ขยายใหญ่ขึ้น ด้วยการศึกษาความรู้ทั้งใหม่และเก่าจากทั่วโลกอย่างมีโยนิโสมนสิการ และด้วยอาการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเจ้าเรือน กำแพงอหังการและมมัง

Tags:

เขียน 27 Nov 2006 @ 22:05 ()


ความเห็น (0)