อนุทิน 815 - วัฒนา ก้อนเชื้อรัตน์

การนิเทศเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

-การบริหารการเปลี่ยนแปลง  (Change Management)

-การติดตาม ตรวจสอบ แบบ 5G

-ระบบข้อเสนอแนะ (Kaizen)

เขียน 17 Apr 2008 @ 08:38 () แก้ไข 17 Apr 2008 @ 08:39, ()


ความเห็น (0)