อนุทิน #815

การนิเทศเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

-การบริหารการเปลี่ยนแปลง  (Change Management)

-การติดตาม ตรวจสอบ แบบ 5G

-ระบบข้อเสนอแนะ (Kaizen)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)