อนุทิน #815

  ติดต่อ

การนิเทศเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา

-การบริหารการเปลี่ยนแปลง  (Change Management)

-การติดตาม ตรวจสอบ แบบ 5G

-ระบบข้อเสนอแนะ (Kaizen)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)