อนุทิน 81486 - นาย นินนาท บุญยะเดช

Bookmark: UNCITRAL

http://www.uncitral.org/uncitral/index.html

วัตถุประสงค์ของ UNCITRAL คือ การจัดทำกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศให้มีความประสานกลมกลืน ขจัดหรือลดความแตกต่างของกฎหมายภายในของรัฐต่างๆ โดยการจัดทำแนวปฏิบัติ (Guide Line) กฎหมายแม่แบบ (Model Law) เพื่อให้รัฐต่างๆ นำหลักการหรือกฎเกณฑ์นั้นไปผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ

Tags:

เขียน 27 Nov 2006 @ 00:34 ()


ความเห็น (0)