อนุทิน 81483 - นาย นินนาท บุญยะเดช

  ติดต่อ

Bookmark: UNIDROIT

http://unidroit.org

วัตถุประสงค์ของ UNIDROIT คิอ การจัดทำหลักกฎหมายเพื่อความประสานสอดคล้องของกฎหมายแพ่ง อย่างไรก็ตาม การจัดทำหลักกฎหมายดังกล่าวก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายขัดกันด้วย

Tags:

  เขียน:  

ความเห็น (0)