อนุทิน #81483

Bookmark: UNIDROIT

http://unidroit.org

วัตถุประสงค์ของ UNIDROIT คิอ การจัดทำหลักกฎหมายเพื่อความประสานสอดคล้องของกฎหมายแพ่ง อย่างไรก็ตาม การจัดทำหลักกฎหมายดังกล่าวก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายขัดกันด้วย

Tags:

เขียน:

ความเห็น (0)