อนุทิน 81483 - นาย นินนาท บุญยะเดช

Bookmark: UNIDROIT

http://unidroit.org

วัตถุประสงค์ของ UNIDROIT คิอ การจัดทำหลักกฎหมายเพื่อความประสานสอดคล้องของกฎหมายแพ่ง อย่างไรก็ตาม การจัดทำหลักกฎหมายดังกล่าวก็มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายขัดกันด้วย

Tags:

เขียน 27 Nov 2006 @ 00:26 ()


ความเห็น (0)