อนุทิน 81482 - นาย นินนาท บุญยะเดช

Bookmark: Wikipedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page

เป็นเวปไซต์ที่รวบรวมคำศัพท์ต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ (รวมทั้งกฎหมายด้วย) โดยในเวปไซต์จะให้ความหมายของคำที่เราค้นหาพร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำนั้นๆ มาพอสังเขป และในกรณีที่มีคดีสำคัญๆ เกี่ยวกับคำนั้น (โดยเฉพาะศัพท์กฎหมาย) ก็จะมีเชื่อ

Tags:

เขียน 27 Nov 2006 @ 00:21 ()


ความเห็น (0)