อนุทิน 81469 - นาย นินนาท บุญยะเดช

Bookmark: Hague Conference on Private International Law

http://www.hcch.net

สถาบันเฮก เป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีการพัฒนาและให้บริการเครื่องมือทางกฎหมาย เช่น สนธิสัญญาหลายฝ่าย (Multilateral) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

Tags:

เขียน 24 Nov 2006 @ 15:29 ()


ความเห็น (0)