อนุทิน #81019

  ติดต่อ

Bookmark: Windows Explorer ไม่มีตัวเลือก Folder Options

http://www.arip.co.th/2006/news.php?id=404063

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer

Tags:

  เขียน:  

ความเห็น (0)