อนุทิน 80956 - อุทัย อาวรณ์

Bookmark: ศูนย์มะเร็ง ลำปาง

http://www.lampangcancer.com/

โรคมะเร็งเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศผู้เสียชีวิตในแต่ละปีพบว่า สาเหตุการตายเนื่องมาจากโรคมะเร็ง สูงเป็นอันดับสองรองมา จากโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งมีความรุนแรงทั้งทางด้านความเจ็บป่วยและอัตราการตายสูง ดังนั้นคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบและอนุมัติให้กระทรวง

Tags:

เขียน 25 Oct 2006 @ 20:06 ()


ความเห็น (0)