อนุทิน 80673 - นางสาว ภัทรมน อู่เงิน

Bookmark: http://library.stou.ac.th/index_old.asp

http://gotoknow.org/bookmark/jumpuk, http://202.14.117.14/cgi-bin/gw_41_11/chameleon/

Digital Library สำนักบรรณสารสนเทศ รับผิดชอบจัดบริการห้องสมุด และสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช บริการยืม-คืน บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า บริการวารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร ฐานข้อมูลอ้างอิง หนังสืออ้างอิง แบบเรียน หลักสูตร

Tags:

เขียน 06 Sep 2006 @ 12:45 () แก้ไข 08 Sep 2006 @ 11:15, ()


ความเห็น (0)