อนุทิน 8039 - อ.อาลัม

  ติดต่อ

  • วันนี้อาศัยรถลูกน้องมาทำงาน ผลหรือครับ ก็สายตามระเบียบ
  • เป็นพิธีกรโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรพื้นฐาน แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จาก สำนักวิทยบริการ สนอ. สำนักกิจ สบศ. สถาบันอัสสลาม สำนักส่งเสริมการวิจัย
  เขียน:  

ความเห็น (0)