อนุทิน 8021 - เพื่อนร่วมทาง

  • ประสานทีมบันทึกในการประชุมวิชาการฯ กรมอนามัย 23-25 กค.51 ไปได้แล้วส่วนหนึ่ง
  • ได้เครือข่ายเพิ่มขึ้นหลายส่วน ต้องขอขอบคุณมากค่ะ
  • ได้เรียนรู้ว่า นวก. กรมอนามัยนี่ รับภาระงานหลายเรื่อง ในเรื่องเดียวกัน ... เออ พูดแล้วงง ... ก็เป็นกรรมการในงานเดียวกัน ก็ในงานประชุมวิชาการฯ นี้ละ เป็นกัน คนละ 2 กรรมการฯ (ที่สุ่มดูส่วนใหญ่) ยังไม่เห็น 3 กรรมการนะ
  • บางคนของทีมเรา เลยต้องเว้นเขาไว้ให้ไปทำงานตรงอื่น ซึ่งเขา prefer กว่า ...
  • ได้มา 16 ชื่อ ยังขาดอีก 13 ชื่อ
  • เลยต้องใช้เวลาประสานต่ออีกในวันอังคาร และพฤหัส
เขียน 26 May 2008 @ 14:49 ()


ความเห็น (0)