อนุทิน 8004 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

@7999  

กระผมผิดเองครับ นักวิจัยเขาเขียนถูกครับ ผมอาจนำมาสื่อสารผิด ขอบคุณครับที่ทักท้วงมา

ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ- - -แก้ไขแล้วครับ

"อินเทอร์เน็ต" 

Internet

เขียน 26 May 2008 @ 12:29 () แก้ไข 26 May 2008 @ 12:29, ()


ความเห็น (0)