อนุทิน 8003 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กลบทถอยหลังเข้าคลอง@184456  มีกฎข้อบังคับทางการประพันธ์ คือ บังคับให้กลอนตั้งแต่วรรคที่ ๒ (กลอนรับ)   ซ้ำคำถอยหลังจากวรรคแรก ทุกบาท ดังแผนผังต่อไปนี้


                                    0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 4 5 6 7 8               8 7 6 5 4 3 2 1 
a b c d  e f  g h              h g  f e d c b  a
ก ข ค ง จ ฉ ช ซ             ซ ช ฉ จ ง ค ข ก

ยกตัวอย่างเช่น

                                                                 เจ้างามสรรพสรรพางค์ดังนางสวรรค์             
โพยมแจ่มจันทร์เปรียบพอเทียบทัน                ทันเทียบพอเปรียบจันทร์แจ่มโพยม
โฉมชะอ้อนอัปสรทรงเสมอสมร                       สมรเสมอทรงอัปสรชะอ้อนโฉม 
ฤๅทัยโทมโทรมเศร้าประเล้าประโลม               ประโลมประเล้าเศร้าโทรมโทมฤาทัย

เขียน 26 May 2008 @ 12:26 () แก้ไข 27 May 2008 @ 10:00, ()


ความเห็น (0)