อนุทิน 7968 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

วันนี้หรือวันพรุ่งนี้ ยังไม่แน่ใจ (รอ confirm)ที่จะมีคณะนักวิจัยจาก ม.ธรรมศาสตร์มา สัมภาษณ์ Blogger ตามโครงการวิจัยในหัวข้อ "การผลิตสื่อพลเมืองบนอินเทอร์เนต อินเทอร์เน็ตประเทศไทย" ที่เป็นสื่อทางเลือก รูปแบบ และการสื่อสารที่น่าจะเป็น

มีการคัดเลือก Blogger 3 คนของ gotoknow.org  จาก Weblog ทั้งหมด 10 Weblog ที่คนไทยเขียน เช่น oknation,Blogspot เป็นต้น

ประเด็นที่น่าสนใจ น่าจะเป็นแนวความคิดการนำเสนอสื่อของตนเองระดับปัจเจกในฐานะสื่อทางเลือกที่เป็นสื่อภาคพลเมืองในอนาคต

หาก Blogger ท่านไหนมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไร ชี้แนะ นำเสนอได้ครับ!! 

การนัดหมายครั้งนี้ที่ สถาบันพระปกเกล้า บรรยากาศการพูดคุยจะเป็นอย่างไร จะมาเขียนบันทึกครับ

 

เขียน 26 May 2008 @ 08:05 () แก้ไข 26 May 2008 @ 15:17, ()


ความเห็น (0)