อนุทิน #79252

Bookmark: สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชน

http://gotoknow.org/blog/km4fc

บอกเล่าประสบการณ์การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงด้วยการเสริมสร้างทุนทางสังคมและบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐเอกชนและชุมชน

Tags:

เขียน:

ความเห็น (0)