อนุทิน 79252 - พัช พอช.

  ติดต่อ

Bookmark: สถาบันจัดการความรู้เพื่อชุมชน

http://gotoknow.org/blog/km4fc

บอกเล่าประสบการณ์การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียงด้วยการเสริมสร้างทุนทางสังคมและบูรณาการความร่วมมือของภาครัฐเอกชนและชุมชน

Tags:

  เขียน:  

ความเห็น (0)