อนุทิน 79233 - Archanwell

Archanwell
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Bookmark: ห้องสมุดโครงการวิจัยผลกระทบของความไร้รัฐและความไร้สัญชาติของเด็ก เยาวชน และครอบครัวในสังคมไทย : การตรวจสอบปัญหาและแนวคิดในการแก้ไขปัญหา หรือที่เรียกย่อๆ ว่า <โครงการเด็กไร้รัฐฯ-มสช>

http://www.archanwell.org/autopage/show_all.php?t=36&s_id=&d_id=

เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ (๑) สาเหตุสถานการณ์เด็กเยาวชนไร้สัญชาติในไทย (๒) แนวคิดมาตรการแก้ไขปัญหา (๓) แนวทางปฏิรูปกฎหมายนโยบาย (๓) ข้อเสนอแนะปฏิรูปองค์กร (๔) พัฒนาเครือข่ายจัดการกับปัญหา และ (๕) รูปแบบและแนวทางลดผลกระทบ ขจัดปัญหา

Tags:

เขียน 12 Jun 2006 @ 19:09 () แก้ไข 12 Jun 2006 @ 19:13, ()


ความเห็น (0)