อนุทิน 79231 - Archanwell

Archanwell
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Bookmark: ห้องสมุดโครงการวิจัยและพัฒนาสื่อในสังคมไทยที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะและสิทธิมนุษยชนของเด็ก เยาวชน และครอบครัว หรือที่เรียกย่อๆ ว่า <โครงการเด็กและสื่อ-มสช>

http://www.archanwell.org/autopage/show_all.php?t=47&s_id=9&d_id=2

เพื่อที่จะตอบโจทย์วิจัย 4 ปัญหา กล่าวคือ (1) สถานการณ์แห่งปัญหาในปัจจุบันเป็นเช่นใด ? (2) มาตรการของภาครัฐในการจัดการปัญหาดังกล่าวเป็นเช่นใด ? (3) มาตรการของภาคเอกชนในการจัดการปัญหาดังกล่าวเป็นเช่นใด ? และ (4) อะไรคือเกณฑ์มาตรฐาน รูปแบบ แนวทางที่เหมาะสม ?

Tags:

เขียน 12 Jun 2006 @ 15:17 () แก้ไข 23 Jul 2006 @ 00:48, ()


ความเห็น (0)