อนุทิน #79209

Bookmark: โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสำรวจสถานการณ์และศึกษาความเป็นไปได้ในการขจัดปัญหาสถานะและสิทธิตามกฎหมายของประชาชนผู้ประสบภัยสึนามิ

http://www.archanwell.net/autopage/admin/p_autopage.php?t=66

เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาเสนอแนะต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และสร้างความเป็นไปได้ในการผลักดันร่างแผนปฏิบัติการเข้าสู่คณะรัฐมนตรี เพื่อสร้างกฎเกณฑ์และนโยบายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

Tags:

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)