อนุทิน 7915 - ครูข้างถนน / ขุนเขา ฯ

ส่งตัวเองเข้านอน เพราะไม่มีใครส่ง "ตนย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตน" 

ตอนบ่าย ควบเจ้าสองล้อ ไป - กลับ  แม่สอด - อ.ท่าสองยาง เกือบ 200 กิโลเมตร

มีใคร"บ้า" กว่าครูข้างถนน มีอีกไหม ยกมือบอกด้วย มอเตอร์ไซ นะ รถยนต์ไม่เกี่ยว

ล้าเต็มที  ตาเริ่มปิดแล้ว เปรอด้วย  ไม่ฝืน ครับ ไม่ ฝืน ราตรีสวัสดิ์ครับ 

เขียน 25 May 2008 @ 23:14 ()


ความเห็น (0)