อนุทิน 79028 - นายสวัสดิ์ พุ่มพวง

Bookmark: ปฏิจจสมุปบาท

http://gotoknow.org/paticcasamuppada

No description

Tags:

เขียน 28 May 2006 @ 21:56 ()


ความเห็น (0)