อนุทิน 7899 - Conductor

Conductor

คำประกาศกรุงเฮก [รายละเอียด] เรียกร้องสามเรื่อง

  1. จัดหาเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้มาตรฐานแบบเปิดและเสรีเท่านั้น
  2. ให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีฐานอยู่บนมาตรฐานแบบเปิดและเสรีเท่านั้น
  3. ใช้เฉพาะมาตรฐานดิจิทัลแบบเปิดและเสรีเท่านั้นในกิจการของรัฐบาลเอง
เขียน 25 May 2008 @ 22:25 ()


ความเห็น (0)