อนุทิน 7899 - Conductor

  ติดต่อ

คำประกาศกรุงเฮก [รายละเอียด] เรียกร้องสามเรื่อง

  1. จัดหาเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้มาตรฐานแบบเปิดและเสรีเท่านั้น
  2. ให้บริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่มีฐานอยู่บนมาตรฐานแบบเปิดและเสรีเท่านั้น
  3. ใช้เฉพาะมาตรฐานดิจิทัลแบบเปิดและเสรีเท่านั้นในกิจการของรัฐบาลเอง
  เขียน:  

ความเห็น (0)