อนุทิน 7896 - ครูข้างถนน / ขุนเขา ฯ

กลฺยาณการี กลฺยาณํ    ปาปการี จ ปาปกํ

บุคคลผู้มีปกติทำแต่ความดีย่อมได้ดี
บุคคลผู้มีปกติทำแต่ความชั่วย่อมได้ชั่ว

เขียน 25 May 2008 @ 22:20 ()


ความเห็น (0)