อนุทิน #7896

กลฺยาณการี กลฺยาณํ    ปาปการี จ ปาปกํ

บุคคลผู้มีปกติทำแต่ความดีย่อมได้ดี
บุคคลผู้มีปกติทำแต่ความชั่วย่อมได้ชั่ว

เขียน:

ความเห็น (0)