อนุทิน 7896 - ครูข้างถนน / ขุนเขา ฯ

  ติดต่อ

กลฺยาณการี กลฺยาณํ    ปาปการี จ ปาปกํ

บุคคลผู้มีปกติทำแต่ความดีย่อมได้ดี
บุคคลผู้มีปกติทำแต่ความชั่วย่อมได้ชั่ว

  เขียน:  

ความเห็น (0)