อนุทิน 7859 - กมลวัลย์

กมลวัลย์

เช้านี้ตื่นขึ้นมา

อ่านอะไรไปเรื่อยเปื่อย..และเห็นการปรุงแต่งของจิตอย่างชัดเจน..

แค่ตัวหนังสือประกอบกันเป็นคำต่างๆ..แต่กลับมีอิทธิพลกับจิตเป็นอย่างมาก...ผลักดันให้เกิดอารมณ์ การคิดล่วงหน้า การคิดไปในอดีต คิดแทนคนอื่น ทิฎฐิมานะ ... สารพัด.. แต่ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเสียแล้ว..

ฟุ้ง.. ส่งจิตออกนอก ^ ^

เขียน 25 May 2008 @ 19:06 () แก้ไข 25 May 2008 @ 23:42, ()


ความเห็น (0)