อนุทิน 7847 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

คนเราที่ยังไม่ตายอย่างไร อย่างไรก็ต้องยังมี "กิเลส" ยกเว้นพระอรหันต์ซึ่งตัดเสียซึ่งกิเลสออกได้สิ้น
แต่คนเราที่ยังไม่ตายนี้ ต้องมี "สติ" อย่าให้กิเลสมันมาทับทม ให้เราจมไปกับมัน

คนเรานั้นผิดได้
คนเรานั้นแพ้ได้
แต่อย่าแพ้บ่อย อย่าผิดบ่อย

หันหน้ามาสู้กับมันบ้าง แพ้มันบ้าง ชนะมันบ้าง
สะสมไว้เป็นทุน กักตุนไว้เป็นทรัพย์
ทรัพย์ในจิต สินในใจ สะสมไว้ สะสมไว้ "ใจดี ใจสบาย..."

เขียน 25 May 2008 @ 17:18 ()


ความเห็น (0)