อนุทิน 7845 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

คนเราเกิดมามีหน้าที่ที่จะต้อง คิดดี พูดดี ทำดี
ใครจะทำไม่ดีก็ "ช่างหัวมัน..."

ศีลนั้นอาจจะมีมากมายหลายข้อ ไม่ต้องถือไม่ต้องรักษาทุกข้อดอก
รักษาใจของเราให้ดี รักษาใจให้ดี...

  เขียน:  

ความเห็น (0)