อนุทิน 7839 - อ.อาลัม

  ติดต่อ

  • ๑๓.๓๐ น.ประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการเกี่ยวกับการฝึกอบรมประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับบุคลากรที่ยังไม่เคยเข้าอบรม
  • ๑๔.๓๓ น.รีบไปที่ชั้น ๔ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามไปสมทบ อ.คอเหล็ด หะยีสาอิ และอ.ฮัสบูลอฮฺ ตาเห ซึ่งกำลังอบรมบุคลากรสายวิชาการจาก ๓ คณะที่นั่น
  เขียน:  

ความเห็น (0)