อนุทิน 7813 - กวิน

กวิน

ปิ๊ง!! นำบทความ  โลกนิติคำโคลง มุมมองใหม่ บท จระเข้คับน่านน้ำ เชื่อมโยงกับบทความ เพลงยาวว่าพระมหาเทพ : ภาพสะท้อนกรมตำรวจไทยในอดีต ถึงปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ (เหตุการณ์ช่วง ร.3)

การทอด(ทิ้ง) บัตรสนเท่ห์  เคยเขียนอ้างไว้ในบทความ หวยวิทยา นับย้อนขึ้นไปเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (ร.2) พ.ศ. 2359 มีความบอกเล่ากันมาว่า มีการทิ้งบัตรสนเท่ห์ชุกชุม สอบได้จาก พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์ไว้เมื่อ พ.ศ.2459 ในครั้งนี้ว่ากันสุนทรภู่ เองก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยด้วย

ข้อสรุปส่วนตัวเบื้องต้น ประเทศไทยเริ่มมีการ ทอด(ทิ้ง)บัตรสนเท่ห์ กันมา ตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ฯ อย่างน้อยๆ ก็ตั้งแต่สมัย ร.2

เขียน 25 May 2008 @ 14:43 () แก้ไข 26 May 2008 @ 10:57, ()


ความเห็น (0)