อนุทิน 7808 - kmsabai

kmsabai

  คุยกับพี่พยาบาลท่านหนึ่ง วันก่อนหลังเลิกงาน  เป็นการพูดคุย  และเปิดพื้นที่สังฆะ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้

    ได้ประเด็นหลายอย่างมากมายเลยครับ  เช่น การพูดถึงจิตใจที่มีความโกรธ  การพูดถึงเรื่องของการรู้ทันตนเอง  ประสบการณืการระงับความโกรธ  การรู้เท่าทัน  รู้เท่า  รู้ตาม  ตามที่ท่าน อ.กะปุ๋มเคยแนะนำไว้ครับ

    พูดถึงการเปิดสังฆะชุมชนที่ปาย  เพื่อความสุขที่ยั่งยืน แท้จริง

  น่าจะมีการเชื่อมต่อ  น่าจะเกิดเวทีที่ดีๆ  ที่เราจะได้แลกเปลี่ยนกัน

  คำถามหนึ่งที่พี่สาวท่านนนี้ถามผมคือ

   หมอคิดว่าองค์กรแห่งนี้จะสามารถพัฒนา  ให้ทุกคนเข้าใจ เรียนรู้  เติบโต  ตามแนววิถีพุทธได้หรือไม่  จะทำได้อย่างที่ฝันหรือเปล่าค่ะ

   พบคำถามนี้ผมตอบแบบอึ้งๆเล็กน้อย  คือตอบว่า  ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเกินไปครับ  เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา  ต้องมีกระบวนการต่าง  ที่จะเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้

  ผมเเจงเพิ่มว่าผมได้เรียนรู้จากพี่มากมาย  คือความนิ่ง  ความอดทน  ความซื่อตรง  เปิดเผยและตรงไป  ตรงมา

  หลังการแบ่งปันเกือบหนึ่ง ชม  นั้น  ทุกอย่างนั้นดีๆมากมายเลยครับ

เขียน 25 May 2008 @ 14:32 ()


ความเห็น (0)