อนุทิน 7800 - wihok

  ติดต่อ

ถ้าเรามีความความรู้สึกที่แย่ๆต่องานในหน้าที่ 

ทางออกที่ดีวิธีหนึ่งคือ ค้นคว้าหาสิ่งที่ชอบที่อยากทำ เพื่อให้สบายใจ  

และก็พบว่าเปลี่ยนความรู้สึกในใจได้อย่างอัตโนมัติ

ความรู้สึกใหม่ๆจะเข้ามาแทนที่ได้ชั่วขณะหนึ่งจริงๆ

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)