อนุทิน 7796 - Handy

Handy

    เห็นครูบาสุทธินันท์ บันทึกว่า กดเครื่องคิดเลขนับจำนวนไก่ต๊อก เลยนึกได้ว่าเราสามารถตั้งให้เครื่องคิดเลขเป็นเครื่องนับได้ และจะให้นับครั้งละเท่าไรก็ได้ เพียงเราเคาะปุ่ม = ไปเรื่อยๆเท่านั้น

  • ทั้งนี้ ขอให้เริ่ม set เครื่อง โดยกด 1+=0 ก่อน แล้วค่อยกด = เพื่อเริ่มนับ
  • เปลี่ยนเลข 1 เป็นอย่างอื่นดูก็จะได้การนับที่ต่างไป เช่นกด 2.5 แทน 1 เครื่องก็จะนับ 2.5 ... 5 ... 7.5 ... ไปตามลำดับ แลฯ
เขียน 25 May 2008 @ 13:50 ()


ความเห็น (0)