อนุทิน 779 - เม้ง สมพร ช่วยอารีย์

  ติดต่อ

  • การเริ่มคิด เป็นแค่การเริ่มปฏิสนธิของเซลล์สมองให้คิดแ่ค่นั้น

  • การคิดแล้วทำ เป็นการคลอดทางความคิดที่เป็นรูปธรรม

  • แต่ทว่าการคิดที่ไม่ได้ทำนั้น เป็นเพียงแค่การแท้งทางความคิดเท่านั้น

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)