อนุทิน 7765 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@7763

ทุกอย่างที่เข้ามาสัมพันธ์กับเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ หรือบุคคล ไม่ว่าเรื่องนั้นดี แล้วทำให้เรามีความสุข-สบายใจ หรือเรื่องนั้นไม่ดีทำให้เรามีความทุกข์ - ไม่สบายใจ

ต่างล้วนแล้วแต่เป็น "ครู" สอนธรรม เราทั้งนั้นค่ะ แต่ที่เราไม่รู้ในบางครั้งเพราะกำลังของสติ กำลังของปัญญาเรามีไม่มากพอ... ตามไม่ทัน..

ดวงจิต ของเราจึงมักกระเพื่อมต่อสิ่งที่มาสัมพันธ์ต่อเราเสมอ บางครั้งก็หัวใจพองโต บางครั้งหัวใจก็เหี่ยวแฟ้บ บางครั้งก็หมอง...

เขียน 25 May 2008 @ 12:03 ()


ความเห็น (0)