อนุทิน 7735 - Ka-Poom

Ka-Poom

(๖๐)...

"สุขภาพดี ไม่ได้หมายถึง อายุยืนยาว" หากแต่อายุยืนยาว คือ กำไร...

สุขภาพดี ในที่นี้ คือ การไม่ถูกเบียดเบียนจากโรคภัยไข้เจ็บและอารมณ์เชิงลบ

เขียน 25 May 2008 @ 09:58 ()


ความเห็น (0)