อนุทิน 7735 - Ka-Poom

  ติดต่อ

(๖๐)...

"สุขภาพดี ไม่ได้หมายถึง อายุยืนยาว" หากแต่อายุยืนยาว คือ กำไร...

สุขภาพดี ในที่นี้ คือ การไม่ถูกเบียดเบียนจากโรคภัยไข้เจ็บและอารมณ์เชิงลบ

  เขียน:  

ความเห็น (0)