อนุทิน #7735

(๖๐)...

"สุขภาพดี ไม่ได้หมายถึง อายุยืนยาว" หากแต่อายุยืนยาว คือ กำไร...

สุขภาพดี ในที่นี้ คือ การไม่ถูกเบียดเบียนจากโรคภัยไข้เจ็บและอารมณ์เชิงลบ

เขียน:

ความเห็น (0)