อนุทิน 7724 - Ka-Poom

  ติดต่อ

(๕๘)...

การเดินทาง...หากไม่ลงสัมผัสต่อสิ่งที่เราเดินทางไปถึง...

ก็คงจะไม่ต่างไปจากการนั่งดูสารคดีท่องเที่ยวที่บ้าน...

"วิถี ชีวิต ความเป็นอยู่ ความกลมกลืนที่แทรกเข้าไปด้วยใจที่นอบน้อม...ทำให้การเดินทางมีความหมายเสมอ"

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)