อนุทิน 7719 - หยั่งราก ฝากใบ

เป็นสิ่งแปลกประหลาดที่มีกัลยาณมิตรที่ไม่เปิดเผยตัว คอยท้าทายความคิดให้เกิดปัญญา เข้าใจและคอยปลอบประโลมความรู้สึกที่เกิดขึ้น...ในแต่ละช่วงเวลา  ทำให้รู้สึกได้ว่า เรานี้ช่างโชคดีและโลกนี้ ยังมีผู้ทำบางสิ่งบางอย่างโดยไม่หวังผลตอบแทน

โลกทั้งภายนอกและภายในก็ย่อมจะมีมุมที่สวยงามน่าชื่นชม ...และมุมที่โหดร้าย อัปลักษณ์ (คนตัดไม้)

บันทึกไว้เพื่อ ขอบคุณ ค่ะ...^_^

เขียน 25 May 2008 @ 07:50 () แก้ไข 25 May 2008 @ 07:52, ()


ความเห็น (0)