อนุทิน 7693 - มัทนา

มัทนา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

@7658 > @7660 > @7685

"ภาค ในคำว่า พระผู้มีพระภาคเจ้า มาจากคำว่า ภควา"?

สงสัยว่ามัทเขียนย่อมากเกินไป พระคุณเจ้าเลยกรุณามาแก้ให้ว่าเป็นคนละคำในตอนแรก?

สรุปแล้วมัทเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมคะพระคุณเจ้า? หรือว่ามิใช่? (เริ่มงง)

เพราะพระคุณเจ้าก็แปลไว้ว่า "เป็นผู้จำแนกแจกธรรม" เช่นกัน

"คำว่า ภควา เป็นคำประเสริฐสุด คำว่า ภควา เป็นคำสูงสุดฉะนั้น จึงทรงพระนามว่า ภควา. อีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีโชค ทรงหักกิเลส ทรงประกอบด้วยภคธรรม ทรงจำแนกแจกธรรม ทรงคบธรรม และ ทรงคายกิเลสเป็นเครื่องไปในภพทั้งหลายได้แล้ว เหตุนั้น จึงทรงพระนามว่า ภควา."

[ใน web ลานธรรมมีคนเขียนไว้ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าแปลว่า"ผู้มีความกรุณา" เพราะ ภควา แปลว่ากรุณา มัทเห็นว่าไม่อยากอ้างคน post เลยไปค้นมาจาก พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรมแทน เนื่องจากเป็น reference ทางการ]

เขียน 25 May 2008 @ 01:14 () แก้ไข 25 May 2008 @ 01:14, ()


ความเห็น (0)