อนุทิน 7658 - BM.chaiwut

  ติดต่อ

@7619 ภาค กับ ภควา ความหมายไม่เหมือนกัน เพียงแต่บางมติบอกว่ามาจากรากศัพท์เดียวกัน คือ ภชฺ รากศัพท์ โดยใช้ในความหมายว่า แบ่ง

อนึ่ง ภาค แปลตามสำนวนไทยอีกอย่างคือ ส่วน ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ถูกแบ่งนั้นเอง เพราะถ้าไม่ถูกแบ่งแล้วก็ไม่อาจแยกเป็นส่วนได้...

  เขียน:  

ความเห็น (0)