อนุทิน 7658 - BM.chaiwut

BM.chaiwut

@7619 ภาค กับ ภควา ความหมายไม่เหมือนกัน เพียงแต่บางมติบอกว่ามาจากรากศัพท์เดียวกัน คือ ภชฺ รากศัพท์ โดยใช้ในความหมายว่า แบ่ง

อนึ่ง ภาค แปลตามสำนวนไทยอีกอย่างคือ ส่วน ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ถูกแบ่งนั้นเอง เพราะถ้าไม่ถูกแบ่งแล้วก็ไม่อาจแยกเป็นส่วนได้...

เขียน 24 May 2008 @ 23:03 ()


ความเห็น (0)