อนุทิน #7643

...ผิดหนึ่ง

พึงจดไว้

ในสมอง

เร่งระวัง

ผิดสอง

ภายหน้า

สามผิด

เร่งคิดตรอง

จงหนัก

เพื่อนเอย

 ถึงสี่อีกทีห้า

หกซ้ำ

อภัยไฉน...

เขียน:

ความเห็น (0)