อนุทิน 7638 - mim

mim

ผู้ชนะ ย่อมถูก ผูกอาฆาต

ผู้พ่ายแพ้ นอนอนาถ ฤทัยถอน

ผู้สงบ อยู่เป็นสุข ไม่ทุกข์ร้อน

เพราะเพิกถอน เสียทั้งแพ้ แลชนะ

(ท่านพุทธทาสภิกขุ)

เขียน 24 May 2008 @ 21:38 ()


ความเห็น (0)