อนุทิน #7638

ผู้ชนะ ย่อมถูก ผูกอาฆาต

ผู้พ่ายแพ้ นอนอนาถ ฤทัยถอน

ผู้สงบ อยู่เป็นสุข ไม่ทุกข์ร้อน

เพราะเพิกถอน เสียทั้งแพ้ แลชนะ

(ท่านพุทธทาสภิกขุ)

เขียน:

ความเห็น (0)