อนุทิน 7585 - Sasinand

  ติดต่อ

มีรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อ 2เม.ย 2551 บอกว่า รายได้ของ เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น ตามราคาสินค้าเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้น...นี่คือข้อดี

แต่ค่าครองชีพของเอกชนทั่วไป  ก็สูงขึ้นด้วย ครึ่งหนึ่ง ของการบริโภคดังกล่าวนี้คือ อาหารและพลังงาน... อีก 1ใน4 เป็นการบริโภคสินค้าคงทนและกึ่งคงทน... ที่เหลือเป็นเรื่องของค่าใช้จ่าย ของการบริการ

พอเป็นอย่างนี้ สินค้าคงทน ก็จะขายยากขึ้น เพราะคนซื้อ น้อยลง

Consumption

สาธุ..เราทำพวกอาหาร  เลยขายดีไป...

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)