อนุทิน 7550 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

งานเดินดี แก้ HealthyThis เตรียมตัวเปิดตัวอธิบายว่าเป็นกลไกสำคัญอย่างไรสำหรับ digital KM ของ สสส. และจัดการอีเมลอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็จัดการ upgrade เครื่องแม่ข่ายที่เป็น FreeBSD ไปด้วย

เขียน 24 May 2008 @ 13:31 () แก้ไข 24 May 2008 @ 13:37, ()


ความเห็น (0)