อนุทิน 7549 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

สาธุ สาธุ สาธุ

ขออนุโมทนาแด่โยมเอกด้วยเช่นกัน ที่เริ่มคิด ริเริ่มโครงการนี้ด้วยแรงการและพลังใจ

การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง...

  เขียน:  

ความเห็น (0)