อนุทิน 7549 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

สาธุ สาธุ สาธุ

ขออนุโมทนาแด่โยมเอกด้วยเช่นกัน ที่เริ่มคิด ริเริ่มโครงการนี้ด้วยแรงการและพลังใจ

การให้ธรรม ย่อมชนะการให้ทั้งปวง...

เขียน 24 May 2008 @ 13:05 ()


ความเห็น (0)