อนุทิน 7543 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

นมัสการพระคุณเจ้า  ท่าน สุญฺญตา กราบขอบพระคุณ

กระผมได้รับแจ้งจากแม่ที่ "ปาย" บอกว่าได้รับหนังสือธรรมะแล้ว จำนวน ๒ กล่องใหญ่ ผมจะนำเข้าห้องสมุดธรรมะต่อไป

ขออนุโมทนาผลบุญนี้ด้วยครับ

เขียน 24 May 2008 @ 12:43 ()


ความเห็น (0)