อนุทิน 75351 - ผศ.ดร.วรปภา (ดร.อำ) อารีราษฎร์

วันที่ 5 บูณาการการสอนเรื่อง "วิจัยในชั้นเรียน" ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เรียนที่ต่างประสบการณ์และต่างวัย สำหรับนักศึกษา บัณฑิตศึกษา คณะ IT สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา  ผู้เข้ารับการอบรม 20 คน ปร.ด.คอมพิวเตอร์ศึกษา 6 คน และ ค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา 16 คน รูปแบบนี้ อยู่ระหว่างการ try-out ข้อมูลเพิ่มเติมที่

www.pisutta.ning.com  เมนูกลุ่ม  และทำการเลือกลุ่ม ดังนี้

กลุ่มทดลองที่ 1 ชื่อกลุ่ม วิจัยในชั้นเรียน กลุ่ม 1 และ กลุ่มทดลองที่ 2 ชื่อกลุ่ม วิจัยในชั้นเรียน กลุ่ม 2  ช่วยเสนอแนะด้วยค่ะ

เขียน 06 Mar 2011 @ 06:42 () แก้ไข 06 Mar 2011 @ 06:44, ()


ความเห็น (0)