อนุทิน #7530

(๕๑)...

"คน" ส่วนมากไม่เชื่อเรื่อง พ้นทุกข์

"คน" บางส่วนไม่แน่ใจว่า พ้นทุกข์

"คน" ส่วนน้อยเริ่มสัมผัส พ้นทุกข์

"คน" ไม่กี่คนที่...พ้นทุกข์

เขียน:

ความเห็น (0)