อนุทิน 75298 - krutoiting

  ติดต่อ

รายชื่อผู้บริจาคเงินเข้ากองทุนจิตอาสาเบาหวานมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ รพ.จ.สค.

คุณสำลี  อยุรไชย 500 บาท

คุณจินตนา  เจนวิชชุเมธ 500 บาท

คุณพยาบาลน้องโย่ง 1000 บาท

คุณน้องแหม่ม อรชร อ่อนโอภาส  500 บาท

คุณปฏิภาณ  โอ่เอี่ยม  5000 บาท

หัวหน้าเภสัชกรรพ.สค.คุณอำนวย  500 บาท

รวมเป็นเงินขณะนี้ 8000บาท

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)