อนุทิน 75298 - krutoiting

krutoiting
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

รายชื่อผู้บริจาคเงินเข้ากองทุนจิตอาสาเบาหวานมิตรภาพบำบัดเพื่อนช่วยเพื่อนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ รพ.จ.สค.

คุณสำลี  อยุรไชย 500 บาท

คุณจินตนา  เจนวิชชุเมธ 500 บาท

คุณพยาบาลน้องโย่ง 1000 บาท

คุณน้องแหม่ม อรชร อ่อนโอภาส  500 บาท

คุณปฏิภาณ  โอ่เอี่ยม  5000 บาท

หัวหน้าเภสัชกรรพ.สค.คุณอำนวย  500 บาท

รวมเป็นเงินขณะนี้ 8000บาท

 

เขียน 03 Mar 2011 @ 22:46 ()


ความเห็น (0)